Neem contact op!
070 - 36 40 134

Prijsindex 2022

Alle artikelen bekijken

Geachte relatie,
 
Luna schoonmaakservice B.V. is continue bezig het serviceniveau op pijl te 
houden. Als een van de eersten in de regio hebben wij in 2012 ons 
NEN 4400-1 keurmerk via Stichting Normering Arbeid gehaald. Het 
SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en 
opdrachtgevers van werk te beperken. Naast het werken conform 
de normen van SNA vinden wij het ook noodzakelijk de cao- bepalingen 
van de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf goed na te leven.  
Door toegenomen loonkosten, reisvergoedingen en materiaalkosten stijgen 
de kosten van schoonmaak volgend jaar met 5,40 procent of meer. 
De cao-afspraken in samenhang met de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Navraag bij 
aanbieders van schoonmaakdiensten leert dat de prijsstijging voor de 
afnemers in 2022 tussen de 3,30 en 7,90 procent zal bedragen. Het effect, 
van stijging van het cao-loon met 2,70 procent, alsmede de stijging van de 
sociale lasten, inclusief de werkgeversverzekering als de WGA en de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans (WAB), zal de looncomponent naar verwachting 
nog met ruim 0,53 procent doen toenemen tot 3,23 procent. Materialen en 
hulpmiddelen als ook overige indirecte exploitatiekosten zullen een toename 
van ruim 1,85 procent op de tariefstelling hebben waardoor de totale 
kostenstijging uitkomt op een 5,08 procent. Door het invoeren van kosten-
besparende maatregelen kunnen wij de prijsstijging beperken tot 3,40 procent 
voor 2022. De prijsaanpassing geldt voor al onze te leveren diensten. 
Wij vragen u hiervoor begrip. 

Met vriendelijke groet, 
 
A.A. Suradi
Directeur 
Luna schoonmaakservice B.V.