Neem contact op!
070 - 36 40 134

Prijsindex 2021

Alle artikelen bekijken

Geachte relatie,

Het is gebruikelijk dat de kosten voor lopende opdrachten jaarlijks per 1 januari geïndexeerd worden.
Dit jaar bestaan die uit twee belangrijke invloed factoren; onze CAO stijging en de daarmee verhoogde en verplichte eindejaarsuitkering.
Daarnaast loop te de CAO af per 30 juni en is het vrijwel zeker dat er een nieuwe loonstijging komt in het tweede halfjaar. De bijkomende kosten in verband met corona hebben ook een prijsverhogend effect.
Al met al zorgt dit voor een forse kostenstijging in onze branche. In de vakbladen worden wel percentages genoemd van 4,5% en meer.
Aangezien wij scherp willen blijven hebben wij besloten de komende kostenstijgingen slechts gedeeltelijk door te berekenen en de tarieven per 1 januari 2021 met 3,4% te verhogen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Arnoud Suradi
Luna schoonmaakservice