Neem contact op!
070 - 36 40 134

Prijsindex 2020

Alle artikelen bekijken

Geachte relatie
Het is gebruikelijk dat de kosten voor lopende opdrachten jaarlijks per 1 januari geïndexeerd worden.
Dit jaar bestaan die uit twee belangrijke invloed factoren; onze CAO en de effecten vanuit de Wet Arbeid in Balans (WAB).
Vanuit onze CAO zijn er verschillende kostenstijgingen; onze medewerkers worden het aankomende jaar beloond met twee salarisstijgingen; 1% per 1 januari en 2% per 1 juli. Tevens stijgt wederom de Eindejaarsuitkering en is er het recht op één extra vrije dag.
Daarnaast is er de introductie van de WAB. Ook deze zorgt voor een kostenstijging, wat ertoe leidt dat de kosten in onze arbeidsintensieve branche fors stijgen. In de vakbladen worden wel percentages genoemd van 6% en meer.
Aangezien wij scherp willen blijven hebben wij besloten de komende kostenstijgingen slechts gedeeltelijk door te berekenen en de tarieven per 1 januari 2020 met 3,8% te verhogen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Arnoud Suradi
Luna schoonmaakservice