Neem contact op!
070 - 36 40 134

CAO update ronde 4

Alle artikelen bekijken

“Keurig in lijn met de markt”
WERKGEVERS SCHOONMAAK BRENGEN LOONBOD VAN 4,2% UIT

UTRECHT, 14 februari -
Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, verenigd in OSB,
hebben vandaag een loonbod van 4,2% uitgebracht aan de vakbonden CNV en FNV.
“Die verdelen we over de komende drie jaar, de looptijd van de cao die we
voorstellen”, licht Jacco Vonhof, lid van de onderhandelingscommissie toe.
“Daarmee zijn we keurig in lijn met de loonontwikkeling in de markt”.

“We vinden dat we een buitengewoon evenwichtig bod hebben uitgebracht”,
vervolgt Vonhof. “We hebben heel goed gekeken naar de loonontwikkeling in de
afgelopen tien jaar in de schoonmaakbranche en de inflatie gedurende die periode.
Dan zie je dat we 4,5% meer loonstijging dan het marktgemiddelde hebben
gegeven. Daarmee zitten we 7% boven inflatie. Het loonbod van 4,2% dat we
nu voor de komende drie jaar bieden, vinden we dan ook goed en uitstekend
verdedigbaar.”

Na-ijleffect
Het loonbod van 4,2% is op te splitsen in: loonsverhoging, ophoging van het
loongebouw, lagere pensioenpremies voor werknemers én een verhoging van de eindejaarsuitkering.
“Een keurig loonbod ligt op tafel”, stelt Jacco Vonhof.
“We wachten nu rustig de reactie van CNV en FNV af.”

Vonhof wijst erop dat de werkgevers ook te maken hebben met afspraken uit
de huidige cao: “Daar zit nog een na-ijleffect in van 1% loonsverhoging per
1 januari 2017. Weliswaar is dat het resultaat van een afspraak uit de vorige
cao, maar werkgevers moeten dat procent wél betalen. Als je dat bij het
loonbod optelt, krijgen zij 5,2% hogere loonkosten.”

Gemaakte afspraken
Tijdens eerdere onderhandelingsronden, in november en december 2016,
bereikten werkgevers en vakbonden al overeenstemming over een aantal grote
dossiers.Zo sloegen ze spijkers met koppen op het belangrijke onderwerp
ziekteverzuim. Partijen bereikten een akkoord over het afschaffen van de
wachtdagen.Ook wordt het in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid
mogelijk het loon te verlagen naar 90 procent, mits aan een aantal
voorwaarden is voldaan.Verder werden de partijen het eens over het
handhaven van de vroegpensioen-regeling op het huidige niveau van
1,3 procent. Alle partijen vinden het belangrijk dat de nieuwe cao WAGA-proof
wordt. Dat betekent dat voor werknemers uit de EU-lidstaten die tijdelijk
in Nederland werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor
Nederlandse werknemers die vergelijkbaar werk doen.
Zo wordt oneerlijke concurrentie voorkomen.

Volgende onderhandelingsronde
De volgende onderhandelingsronde is gepland voor donderdag 23 februari.
De werkgevers verwachten dan reactie van de vakbonden te krijgen op het
loonbod.