Neem contact op!
070 - 36 40 134

CAO update ronde 3

Alle artikelen bekijken

Cao-onderhandelingen 2017:
Overlegronde 3, 1-2 december 2016


Inleiding
Op donderdag 1 en vrijdag 2 december heeft OSB de derde onderhandelingsronde gevoerd  
met de vakbonden CNV en FNV om tot een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassers-branche te komen.

Deze ronde vond plaats in Dalfsen.
Voor aanvang van de onderhandelingen zette OSB-voorzitter Piet Adema traditiegetrouw schoonmakers in het zonnetje. Dit keer konden de schoonmakers van
Wehkamp in Zwolle genieten van de Bossche bollen.
Met deze traditionele actie brengt OSB haar waardering en respect voor alle schoonmakers in
Nederland symbolisch tot uitdrukking. Evenals eerder in Wageningen en Almelo, konden de bijeengekomen schoonmakers veel waardering voor deze geste opbrengen.  
 
Onderhandelingsronde 3: doorbraak ziektepreventie en -verzuim

Vakbonden FNV en CNV en werkgeversorganisatie OSB hebben de afgelopen twee dagen onderhandeld over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Het was de derde keer dat de sociale partners hiervoor bij elkaar kwamen.
Op het gebied van gezondheidsbeleid, ziektepreventie, -verzuim en de
procedure voor loonbetaling in het tweede jaar arbeidsongeschiktheid is een
doorbraak bereikt.
Tijdens de vorige cao-onderhandelingen, in 2014, was dit een bijzonder heikel punt.
Sociale partners zijn het erover eens dat een integraal gezondheids-,
ziektepreventie en re-integratiebeleid een duurzame inzet van medewerkers moet bevorderen.
Aan de Vernieuwingstafel is vastgesteld dat dit een gedeelde
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer is.
Loondoorbetaling in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid kan onder
voorwaarden worden aangepast naar 90%. Werkgever zal dit voornemen
aan werknemer kenbaar maken en de mogelijkheid bieden om hiertegen
bezwaar te maken bij een onafhankelijke commissie.
Deze zal toetsen of werkgever voldaan heeft aan alle eisen om de
loondoorbetaling daadwerkelijk te kunnen bijstellen naar 90%.
FNV, CNV en OSB hebben verder afgesproken dat 2017 een “leerjaar” is om
in de praktijk te toetsen of deze procedure daadwerkelijk praktisch en
nuttig voor zowel werkgever als werknemer is.
In oktober 2017 zullen zij de resultaten evalueren en afspraken voor de
toekomst maken.
We zijn verheugd dat we elkaar gevonden hebben in een praktische afspraak.
Het tekent de manier waarop we deze cao-onderhandelingen aanpakken.