Neem contact op!
070 - 36 40 134

CAO Update ronde 1 en 2

Alle artikelen bekijken
Cao-onderhandelingen 2017:

Overlegronde 1, maandag 7 november 2016

Inleiding

Op maandag 7 november zijn de werkgevers in de schoonmaakbranche, verenigd in de OSB, de onderhandelingen met de vakbonden CNV en FNV gestart om tot een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche te komen.

De eerste onderhandelingsronde vond plaats in Wageningen. Voorafgaand gingen OSB- voorzitter Piet Adema en –directeur Hanny van den Berg naar de universiteit van Wageningen om de schoonmakers daar met Bossche bollen in het zonnetje te zetten.
Met deze actie wilden zij de waardering en het respect voor alle schoonmakers in Nederland symbolisch tot uitdrukking brengen. De mensen die bij de universiteit Wageningen schoonmaken, konden dit gebaar erg waarderen.

Ronde 1

Tijdens het eerste overleg zijn de partijen overeengekomen over deze onderwerpen te gaan onderhandelen:

    Looptijd van de cao.
    Vereenvoudiging van de cao, waarbij gemaakte afspraken overduidelijk  moeten zijn.
    Loonontwikkeling.
    Loongebouw.

    Pensioen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
    Derde ww-jaar.
    Reiskosten.
    Vast-flex werk
    Opnemen vakantiedagen.
    Werkgeversbijdrage voor ‘een internationaal project’ van de vakbonden.

Ten slotte overhandigde OSB de vakbonden de volgende documenten:

    Resultaten enquête medewerkers die OSB recentelijk heeft gehouden.

Rapport ‘ziekteverzuim in de schoonmaakbranche’ dat onlangs in opdracht van OSB en SieV onder haar leden en hun medewerkers is uitgevoerd. Dit laat geen significante stijging van het ziekteverzuim zien. Een aantoonbare relatie met het afschaffen van de wachtdagen is dan ook niet aangetoond.

De volgende onderhandelingsronde staat gepland voor donderdag 17 november.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cao-onderhandelingen 2017:
Overlegronde 2, 17 november 2016

Vandaag, donderdag 17 november heeft OSB de tweede onderhandelingsronde gevoerd  met de vakbonden CNV en FNV om tot een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche te komen.

Deze tweede ronde vond plaats in Barchem. Tijdens de gesprekken zette OSB-voorzitter Piet Adema op het gemeentehuis in Almelo de schoonmakers daar in het zonnetje door Bossche bollen te trakteren. Met deze traditionele actie brengt OSB haar waardering en respect voor alle schoonmakers in Nederland symbolisch tot uitdrukking. Evenals bij de eerste ronden in Wageningen, twee weken terug, leverde dit veel waardering bij de aanwezige schoonmakers op.
?
Onderhandelingsronde 2
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen die de onderhandelingsteams volgordelijk in detail bespraken:
1.    Ziekteverzuim
2.    Loongebouw
3.    Reparatie WW derde jaar
4.    Duurzame inzetbaarheid
5.    Pensioen
6.    Vereenvoudiging cao

Op deze en overige dossiers (zoals: reiskosten, opnemen vakantiedagen, vereenvoudiging cao) hebben de werkgevers en werknemers hun posities uitgediept en toegelicht. Beide partijen kennen nu elkaars standpunten.
Tot een uitruil van belangen is het gedurende deze ronde nog niet gekomen. Dat zal in de komende onderhandelingsronde(n) gebeuren.

Die volgende onderhandelingsronde staat gepland voor donderdag 1 en vrijdag 2 december.

In de onderhandelingsdelegatie van OSB hebben zitting: Hanny van den Berg (OSB), John van Hoof (CSU, eerste onderhandelaar), Jacco Vonhof (Novon), Anton Witte (Asito) en Hester Kooi (werkgeversorganisatie AWVN).