Neem contact op!
070 - 36 40 134

CAO Akkoord !!

Alle artikelen bekijken

Na een marathonsessie van donderdag 23 februari 09.15 uur tot
vrijdagochtend 24 februari 04.00 uur kon geheel in Carnavalsstijl
de polonaise ingezet worden.
De werknemers- en werkgeverspartijen bereikten een
onderhandelingsresultaat aangaande een nieuwe cao.
Een cao met een looptijd van twee jaar.

De voornaamste afspraken op een rij gezet:

    Looptijd twee jaar: ingangsdatum 01-07-2017
    Loonstijging per 01-07-17: 2% per 01-01-2018: 0,75% en per 01-07-2018: 1%
    Ingangsdatum nieuw loongebouw per 01-01-2018
    Afschaffing wachtdagen bij ziekte
    Scholingsfonds van €300.000 (100.000 in 2017 & 200.000 in 2018)
    Opleiding van 1.000 leidinggevenden
    Handhaving vroegpensioen regeling op huidig niveau van 1,3%
    Invoeren pilots m.b.t. tot verbreding takenpakket en robotisering

Knikkers

Hoe je het wendt of keert, het venijn bij cao onderhandelingen zit hem altijd in
de staart. Dan gaat het om het percentage qua loonstijging en daar worden de
onderhandelaars in de regel vooral door hun achterban op afgerekend.
De behaalde resultaten op andere dossiers ten spijt.

Reacties CNV, FNV en OSB

Jan Kampherbeek: “Het eindresultaat ligt qua som der delen heel dicht bij de
door ons verlangde 2,1% gemiddeld per jaar met een looptijd van twee jaar.
Ik kan dan ook niet anders als tevreden zijn over dit bereikte resultaat.
Naast de loonstijging ben ik vooral ook blij met het scholingsfonds, hetgeen
schoonmakers in staat stelt zich ook in andere beroepen te scholen, zodat zij
straks breder ingezet kunnen worden.
De onderhandelingen zijn met wederzijds respect verlopen.
Natuurlijk was er op onderdelen soms sprake van verschil
van inzichten maar die werden steeds op basis van inhoud beslecht. “

FNV Schoonmaak, welke vooraf dreigde met een staking en verkondigde
geen stap terug te zullen doen als haar wens voor 2,5% per jaar niet
ingewilligd zou worden,is tevreden over het bereikte
onderhandelingsresultaat. Het gezond verstand won het van de retoriek.
Zij kwalificeert het bereikte resultaat, welke naar haar zeggen niet
zonder slag of stoot tot stand kwam, als een volgende stap naar
echte banen en een leefbaar inkomen voor de schoonmakers.
Tot een langdurige staking hoefde het volgens FNV dit keer echter
niet te komen.

“We willen genoeg inkomen om voor onze gezinnen te kunnen zorgen.
Daar strijden we al jaren voor en het komt nu weer iets dichterbij,”
zegt Khadija Thahiri,president van FNV Schoonmaak.
“Ook krijgen schoonmakers meer zekerheid doordat de verschillen
tussen vaste en tijdelijke krachten kleiner worden.
” Tahiri vervolgt: “Vorige week boden de schoonmaakbazen nog
maar 3,25% meer loon voor 3 jaar, dat was echt niet genoeg.
Maar ik ben blij dat de schoonmaakbazen naar onze boosheid
hebben geluisterd. Nu krijgen we 3,75% in 2 jaar.”

Vanmiddag bespreekt het Schoonmakersparlement het resultaat.
Morgen wordt het tijdens een bijeenkomst in Utrecht verder met
schoonmakers besproken.

Ook Jacco Vonhof, cao onderhandelaar namens OSB, toont
zich tevreden over het bereikte resultaat. Ondanks het feit dat
de som van financiële en niet-financiële afspraken samen
het akkoord maken welke in totaliteit hoger uitvallen dan het
werkgevers bod én de looptijd van de cao uiteindelijk geen drie jaar
werd maar twee jaar. ”Waar ik vooral zo tevreden over ben is dat
er vanaf het eerste moment serieus en met wederzijds respect
naar elkaars argumenten geluisterd werd. Er werd
ruimte geboden om na te denken.
Als je dan bijvoorbeeld de argumenten van de bonden hoort voor
een looptijd van twee jaar, dan kun je daar begrip voor opbrengen en onze
harde eis voor een termijn van drie jaar laten vallen.”

Vonhof is trots dat er specifiek rekening gehouden is met de belangen van het MKB.
Hij zegt hierover:
 “Aan de andere kant werd bij bepaalde voorstellen door de bonden
ook goed nagedacht welke mogelijk negatieve effecten dit zou hebben voor
de MKB bedrijven.
Hiertoe hielden wij vanuit OSB ook ruggespraak met SIEV.” Voorts kwalificeert
Vonhof het als een verrijking dat er afspraken gemaakt zijn om te voorkomen
dat buitenlandse bedrijven op grond van andere arbeidsvoorwaarden kunnen
concurreren op de Nederlandse schoonmaakmarkt. Vonhof noemt het resultaat
toekomstbestendig en benadrukt dat de vernieuwingsagenda voort loopt.
Tussen de cao periodes door blijven de werkgeversorganisatie
en de bonden met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s met betrekking
tot loonontwikkeling, economische ontwikkelingen et cetera.

Formele instemming

De leden moeten de inhoud van dit onderhandelingsresultaat nog door hun
leden bekrachtigd krijgen. Dit lijkt volgens betrokken partijen vooral een
formaliteit te worden. Daarna kan het algemeen bindend verklaren van de cao
aangevraagd worden en dienen er nog wat formaliteiten afgehandeld te worden.

De koffers voor een korte vakantie kunnen met een gerust hart gepakt worden.